Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu kullanım sözleşmesi, Produktronik Kurumsal Hizmetler Dış Tic. A.Ş. (bundan sonra UzmanSensin olarak anılacaktır) ile www.uzmansensin.com sitesine (bundan sonra “site” olarak anılacaktır.) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

2. TANIMLAR
İşbu sözleşmede yer alan,

2.1. UzmanSensin
Gürsu Mh. 381. Sk No:7/H8 Konyaaltı/Antalya adresli Produktronik Kurumsal Hizmetler Dış Tic. Anonim Şirketi.

2.2. İşveren
İşveren, site üzerinde ihtiyacı olan freelance işleri yaptıran kullanıcıdır.

2.3. Uzman
Uzman, site üzerinde yeteneklerine uygun freelance işleri yapan kullanıcıdır.

2.4. Kullanıcı
Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden yararlanan gerçek kişi

2.5. Site
www.uzmansensin.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi

2.6. Abonelik
Uzman’ın teklif yapabilmesi, İşveren’in proje yayınlaması için ücret karşılığında satılan aylık , 3 aylık ,6 aylık ve 1 yıllık abonelik paketleridir.

2.7. Kredi Sistemi
Uzman ve İşveren Site üzerinde abonelik paketlerini satın almaları için kurulmuş bir modüldür.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşmesi, freelance iş yaptıran ve yapanı bir araya getiren bir pazaryeri platformu olan ve Kullanıcı’larına uzman ve işveren eşleşmesi için teknolojik imkân tanıyan platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde aracı firma konumundaki UzmanSensin’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir

4. KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. UzmanSensin, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Yine UzmanSensin, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan UzmanSensin sorumlu olmayacaktır.

4.2. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran UzmanSensin’dır (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı UzmanSensin’ya aittir. UzmanSensin, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. KULLANICI, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki, cezai ve tazminat sorumluluğu kullanıcıya aittir. Ayrıca UzmanSensin, bu kişiye bundan sonra hesap açmama keyfiyetine haizdir.

4.3. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için UzmanSensin’dan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda UzmanSensin’yı gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde UzmanSensin, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. UzmanSensin’nın bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, UzmanSensin’yı gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir.

4.5. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcının siteyi UzmanSensin’nın sözleşmede tanımlanan hizmetler dışında kullandığı tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle UzmanSensin’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve UzmanSensin’yı gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

4.6. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

4.7. Siteye üye olan kullanıcı, platform üzerinden ödeme alacağında veya ödeme yaparak, ücretli bir servisten faydalandığında T.C. kimlik numarasını siteye bildirmek zorundadır. UzmanSensin kullanıcının T.C. kimlik numarasının şüpheli olduğu hallerde kullanıcının T.C. kimlik numarasını belgelemesi isteyebilir. Kullanıcının T.C. kimlik numarasını belgelememesi halinde UzmanSensin kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle UzmanSensin’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve UzmanSensin’yı gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilerin işlenmesine dair politika hükümleri geçerlidir. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle UzmanSensin’ya bildirilecektir. Bu değişikliklerin UzmanSensin’ya bildirilmemesi nedeniyle UzmanSensin’ya yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle UzmanSensin, işlemleri askıya alma vs. tüm tedbirleri uygulama keyfiyetine haizdir. Bu nedenle UzmanSensin’ya her hangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir.

4.8. Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. UzmanSensin’nın işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde UzmanSensin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Farklı isimlerle yapılan transferlerin iade veya işleme alınma sürecinde doğacak gecikmelerden de kendisi mesuldür. Kullanıcı UzmanSensin’ya yaptığı ödemeyi çekmek istediğinde, iade ödemesi sadece ödeme yapılan kaynağa yapılır. Kullanıcının ödeme kaynağı aktif değilse, UzmanSensin ödemeyi bekletme ve farklı hesaba yapmak için ek belge isteme ve kesinti yapma hakkına sahiptir.

4.10. Kullanıcının, siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur.

4.11. Kullanıcı, site üzerinde sunduğu profil bilgileri, portföy çalışmaları, servis ilanları ve tüm içeriklerden kendisi sorumludur. Bu içeriklerle ilgili doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

5. UzmanSensin’nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. UzmanSensin, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda UzmanSensin, kullanıcının güvenliği adına çift aşamalı doğrulama yöntemlerini kullanabilir. UzmanSensin, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcı ait bilgiler olası bir siber saldırıya karşı önlemler alınmış şekilde tutulur. UzmanSensin tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve UzmanSensin servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (4.3.) hükümleri geçerli olacaktır.

5.2. UzmanSensin, kullanıcılar tarafından açılan uzman ve işveren profillerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme, askıya alma, süresiz kapatma hakkına sahiptir. Ancak bu halde UzmanSensin, kullanıcının bakiyesini iade edecektir. Şüpheli gördüğü durumlarda iade öncesi ek belge ve ispata ilişkin evrak isteme hakkına sahiptir.

5.3. UzmanSensin, para yatırma ve çekme işlemlerini sitede belirtilen süreler içinde yerine getirecektir. UzmanSensin kullanıcılarının güvenliği gereği şüpheli işlemlerde belirtilen sürelere uymama hakkını saklı tutar. Bu gecikmelerden doğan ve doğacak zararlardan UzmanSensin sorumlu değildir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya yine mücbir sebeplerden kaynaklı ya da iş yoğunluğundan kaynaklı olarak geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan UzmanSensin sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir. Bununla birlikte kullanıcıya ait bedelin UzmanSensin bünyesinde kaldığı süreç için Kullanıcı UzmanSensin’ten anaparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır

5.4. İşbu sözleşmenin (4.7.) maddesinde yer verilen ve kullanıcı tarafından UzmanSensin ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak dolaylı/dolaysız zararlardan ve ödeme gecikmelerinden UzmanSensin sorumlu değildir.

5.5. UzmanSensin, site üzerinden sunduğu para yatırma, çekme işlemlerinde bedelleri ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir.

5.6. UzmanSensin, destek hizmetlerini site üzerindeki destek masası üzerinden sağlayacaktır. Farklı kaynaklar üzerinden destek vermeme, vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek UzmanSensin’dan destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan UzmanSensin sorumlu değildir. UzmanSensin adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler ya da mobil uygulamalar nedeniyle siteye üye olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden UzmanSensin sorumlu tutulamaz.

5.7. İşbu sözleşmenin (3.) Maddesinde belirtildiği üzere aracı pozisyonunda olan UzmanSensin’nın kullanıcılar arası oluşan anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar, kar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcılara aittir. Havuz hesabı güvencesiyle platform içi ödeme kullanılarak başlatılan anlaşmalarda oluşacak anlaşmazlıklarda ise UzmanSensin ödemeleri bloke ederek, anlaşmazlığı inceler ve çözmeye çalışır. Bu süre zarfında doğacak tüm zarar, kar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcılara aittir. UzmanSensin anlaşmazlık ile ilgili son kararını kullanıcılara duyurur ve bu kararın hatalı olmasından sorumlu tutulamaz. UzmanSensin kararına göre ödemelerin yapılmasını durdurabilmek için taraflardan en az birinin, diğerine resmi kanallarla işlem başlatmış olması gerekir. UzmanSensin ya resmi evrak sunulduğu taktirde hukuksal olarak sonuca bağlanana kadar ödeme UzmanSensin tarafından bloke edilir, taraflara ödenmez.

5.8. UzmanSensin, benzer platformlardan tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcılar, farklı platformlarda veya UzmanSensin dışında yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı UzmanSensin’yı sorumlu tutamazlar.

5.9. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan UzmanSensin, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

5.10. Kullanıcı hatasından doğmuş ve doğacak olan her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı UzmanSensin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.11. UzmanSensin üzerinden uzman’ların sunduğu hizmetlerin kullanıcılar tarafından kullanılarak yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcılara ait olacaktır. UzmanSensin’nun hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.12. UzmanSensin site üzerinden yapılan ve yaptırılan freelance işlerin nerede ve ne amaç ile kullanıldığı, nasıl kullanıldığı, herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tek olarak takibi mümkün değildir. Site üzerinden yaptırılan freelance işlerin kötüye kullanılmasından oluşan ya da oluşabilecek, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından UzmanSensin sorumlu tutulamaz.

6. HUKUKİ ve CEZAİ MÜEYYİDELER
6.1. Kullanıcı, UzmanSensin üzerinde sunduğu profil bilgileri, referanslar, freelance servis ilanları ve platform üzerinden yaptırdığı freelance işler ile ilgili BTK, GİB ve ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

6.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (4.6.) maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta UzmanSensin’yı gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. UzmanSensin tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle UzmanSensin, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.

6.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde UzmanSensin, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve UzmanSensin’ya her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

6.4. İşbu sözleşmenin (5.3.) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, kullanıcı, UzmanSensin adı ve/veya logosunu kullanarak UzmanSensin adını lekeleyen, ticari itibarını zedeleyen ya da haksız rekabet yaratan yorum ve paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Bu taahhüt her türlü yazılı ve görsel medya ile tüm sosyal medya mercilerini kapsamaktadır. Bu maddenin ihlalinin tespiti halinde, UzmanSensin, önceden bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı feshetme, kullanıcının hesabını engelleme, askıya alma ya da tamamen silme haklarına haizdir. Aynı şekilde UzmanSensin, kullanıcıya karşı bu maddenin ihlali nedeniyle her türlü tazmin hakkını kullanacaktır. Kullanıcı, bu maddenin uygulanması nedeniyle tüm itiraz ve talep haklarından peşinen gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. UzmanSensin, yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. UzmanSensin tarafından dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, UzmanSensin’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

6.6. UzmanSensin, destek masası ile yazışmalarında genel ahlak ve dürüstlük kurallarına aykırı ifadeler kullanan kullanıcılara ait hesapları askıya almak, dondurmak ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. UzmanSensin tarafından bu maddenin dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde uygulanması nedeniyle, UzmanSensin’nun hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.

7. ÜCRETLENDİRME
7.1. UzmanSensin’nın işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler ve aracılık faaliyetleri karşılığında alacağı ücrete ilişkin ayrıntıları site’de ilgili yerlerde belirtilmektedir. Belirtilen ücretler, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

7.2. UzmanSensin, site üzerinde gerçekleşen işlemler ve verdiği ek hizmetler için Kullanıcı’dan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Bu oran TL üzerinden olabileceği gibi işleme konu freelance iş bedelinin farklı bir kurda olması durumunda, ilgili kur üzerinden de gerçekleştirilebilir. UzmanSensin’nun hangi işlemlerde TL kuru üzerinden hangi işlemlerde işleme konu freelance iş kuru üzerinden komisyon alacağı hususu ilgili yerlerde belirtilmektedir.

7.3. UzmanSensin, sunduğu hizmetler ve aracılık faaliyetleri karşılığında aldığı ücretler üzerinde Kullanıcı’nın onayına ve bildirime gerek bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı olup ilgili sayfa üzerinde yapılan değişiklikler, yayınlandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacak ve Kullanıcı’yı bağlayacaktır.

7.4. Site üzerinden yapılan bazı ücretli işlemler ve freelance işin bedeli aracılık ücretlerine tabi olup bu ücretler geri alınamaz, iade edilemez. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü işlemlerden dolayı UzmanSensin’yı sorumlu tutmayacağını ve hizmete ilişkin UzmanSensin’ya yaptığı ödemenin iadesini istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI VE SORUMSUZLUK BEYANI
8.1. İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, UzmanSensin ile kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

8.2. UzmanSensin, Kullanıcı’nın şahsi bilgilerini gizli tutacağını ve bunu sağlamak amacıyla elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini beyan eder. Gizliliğin sağlaması amacıyla kullanılacak yöntem UzmanSensin’nun takdirinde olup UzmanSensin bu amaçla uygun gördüğü tüm çevrim içi veya çevrimdışı sistemleri kullanabilecektir. Kullanıcı, UzmanSensin’nın bu amacın gerçekleşebilmesi için üçüncü kişiler ile işbirliği yapmasına izin vermektedir.

8.3. Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve sair mevzuatı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Kullanıcı bilgilerin UzmanSensin’dan talep edilmesi halinde UzmanSensin, bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşabilir. Bu durum gizlilik yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

8.4. UzmanSensin, Kullanıcı’ya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve bu bilgileri kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmesi ile bu hususlarda UzmanSensin’ya açık rıza verdiğini de kabul eder. UzmanSensin, topladığı bu bilgileri, Kullanıcı’larını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, Kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir, işleyebilir ve saklayabilir.

8.5. UzmanSensin, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. UzmanSensin bu iş birliklerinde kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim ve/veya pazarlama yapacak ve bu sayede Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunacaktır.

9. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir kısmının) yargı yetkisini haiz bir mahkeme veya idari makam tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı bulunması halinde, diğer hükümler yürürlükte kalmayı sürdüreceklerdir. Eğer herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm belli bir kısmının çıkartılması halinde geçerli, uygulanabilir ve yasal hale gelecekse, söz konusu hüküm üzerinde Taraflar’ın ticari maksatları göz önünde bulundurulmak suretiyle UzmanSensin tarafından gereken her türlü tadil tek taraflı olarak yapılabilecektir.

10. BÜTÜNLÜK VE DEĞİŞİKLİK
Kullanım Koşulları, Destek Masası’na ilişkin düzenlemeler, Alınan Ücretler ve Komisyonlar, Politika ve Taraflar’ın karşılıklı yükümlülüklerine dair Platform’da yer alan her türlü bilgilendirme (Tavsiye niteliği taşıyan istatistiki bilgiler işbu Sözleşme kapsamında yer almamaktadır.) işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. UzmanSensin’nın bu linklerde yer alan düzenlemelerde Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklı olup ilgili değişiklikler gerçekleştirildiği tarih itibariyle Kullanıcı için de bağlayıcı olacaktır.

11. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın UzmanSensin platformuna elektronik ortamda üye olması ile yürürlüğe girecek olup işbu Sözleşme hükümleri uyarınca feshedilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

12. BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme’ye ilişkin gerçekleştirilecek tüm yazışmalar için Kullanıcı’nın Kullanıcı Hesabı oluştururken tanımlamış olduğu e-posta adresi kullanılacak olup Taraflar iletişimlerini bu e-posta üzerinden gerçekleştireceklerdir. İlgili e-posta üzerinden gerçekleştirilen yazışmalar, yazılı iletişim niteliği taşımaktadır. Taraflar, e-posta adresini güncel tutmak ve güvenilir bir e-posta adresi belirlemek ile yükümlüdürler. İletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Kullanıcı, UzmanSensin’yı bilgilendirmek ile yükümlüdür.

13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilaflara ilişkin olarak Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.